ДОБАВИ БЕЗПЛАТНО ПРОЕКТ
 
Начало Проекти Колекции
Търсене Модификатор Интериорни проекти ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД
Разширено търсене
Квадратура:
от: до: кв.м.
Брой етажите на проекта:
Едноетажни къщи
Двуетажни къщи
Триетажни къщи
Многоетажни къщи
Брой спални:
1 2 3 4 5+
Брой бани:
1 2 3 4 5+
Брой паркоместа в гараж:
1 2 3 4 5+
Вид на конструкцията:
Проект на дървена къща
Проект на монолитна къща
Проект на сглобяема къща
Проект на стоманена къща
Ключови думи:
Преди да започна проектиране

Когато харесате някой от нашите проекти, трябва да сте сигурни, че къщата, която сте избрали ще може да се разположи в имота Ви, като се спазят минималните разстояния до регулационните линии на парцела, кота корниз, както коефициентът на интензивност на застрояване ( Кинт ) и плътността на застрояване. Също така  сградата трябва да е правилно разположена според географските дадености и посоки, за да е уютен и ефективен домът Ви. За да се убедите, че избраният проект е подходящ за вашият имот, можете да ни изпратите копие на актуална скица на имота, копие от извадка на застроителния план ( ако има такъв ) или да се срещнете с нас за консултация. Ние ще разгледаме данните и ще преценим, дали избраният проект може да се осъществи в имотът Ви без промени и ще дадем предложения, ако се наложат такива. Освен това е необходимо да подготвите и необходимите документи.


Необходими документи

Преди да изберете желаната къща или да започне процесът на проектиране са необходими следните документи:

         - Документи за собственост на имота в който ще се строи:

         - Актуална виза за проектиране, издадена от главния архитект на съответната община.   

         - Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура: Енергоразпределителни дружества, ВиК дружества

         - Инженерно Геоложки Проучвания и Геодезично заснемане за Вашия имот са необходими като изходни данни за проекта.

         -Съгласно чл.12(1) т.2 и т.4 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти последните са Ваше задължение.

         Вие може да ги възложите на екипа на Plans.bg, като използвате бутон поръчай геодезическа снимка и попълните формата.
         В някои случаи се изискват и други документи, за които ще Ви информираме след като се запознаем с цялата документация предоставени от Вас.


Какво съдържа проекта?

Цената на проекта не включва строителството му !

Според своята завършеност и за удобство, проектите в Plans.bg  са разделени в няколко пакета.

 

Пакет ИНВЕСТИАЦИОНЕН ПРОЕКТ: ( необходим за разрешение за строеж )

-           Архитектура; (технически проект)
-           Конструкция;(технически проект) с включен технически контрол.
-           ВиК;(технически проект) без външни връзки;
-           ЕЛ;(технически проект) без външни връзки;
-           ОВК; (при необходимост)
-           Проект по пожарна безопасност;
-           Част Енергийна ефективност;
-           Доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност";
-           ПБЗ (план за безопасност и здраве);

 

Пакет ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

-           Геоложки доклад;

-           Тахиметрична снимка;

-           Вертикална планировка

 

Допълнителни проекти


-         ОВОС ( оценка за въздействието върху околната среда);

-         План за управление на отпадъците;

-          Количествени сметки;

-          Озеленяване;

-          Интериорен проект;

-          Външно осветление;

-          Оценка за съответствие.

-          Външни връзки към проект по част ЕЛ;

-          Външни връзки към проект по част ВиК.

Авторски надзор:

-          Авторски надзор по част Архитектура и Конструкции по отделна договорка.

  Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ – може да се извърши от лицензирана консултантска фирма, като в този случай срокът за получаване на Разрешение за строеж е 7 дни и таксата е 50% по ниска. Ако оценката се извърши от Техническата служба на съответната община срокът за издаване на Разрешение за строеж е 1 месец.)

Възможно е да са необходими и други части като Външни Ел връзки и/или Външни ВиК връзки за които се изготвят допълнителни проекти, невключени в цените на типовите проекти. Необходимостта им ще се изясни при подписване на предварителните договори с местните Енергоразпределителни дружества и ВиК дружества.

За получаване на Строителното разрешение ще е необходимо да платите на съответната община още такса за съгласуване и одобряване на проектите и такса за издаване на Строително разрешение. Цените за тези услуги са различни за различните общини и може да ги намерите на сайта на съответната община, в която попада имота Ви. 

 


Как да поръчам?

Плащане

Преработката на проекта, за да се пригоди за вашият имот става след авансово плащане на 50% от цената на проекта. Останалите 50% се плащат при получаване на 3-те комплекта проектна документация. За повече информация се свържете с нас.


Нормативна база

Н А Р Е Д Б А № 4 от 21 май 2001 г.
ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Наредба за противопожарна безопастност


Начало | За нас | Общи условия | Търсене | Реклама | Колекции | Параметри | Проекти | Модификатор | Полезно | Контакти
Преди да започна проектиране | Необходими документи | Какво съдържа проекта? | Как да поръчам? | Плащане | Нормативна база
© Всички права запазени